مولتی متر چینی

00 تومان
تماس بگیرید
مولتی متر چینی
توضیحات

مولتی متر :این  کالا  ولت متر ،اهم متر ،آمپرمتر می باشد.طرز کار با مولتی متر چنگکی چگونه است؟

برای اندازه گیری جریان تنها کافی است پس از روشن کردن دستگاه  و قرار دادن کلید سلکتور بر روی کمیت جریان تهنا یک سیم در بین دو فک قرار داده و مقدار اندازه گیری شده را خواند .

 

فروشگاه نظریان