پلیسه گیر Pm-021

00 تومان
تماس بگیرید
پلیسه گیر Pm-021
توضیحات
این ابزار برای گرفتن پلیسه دور لوله مسی که هنگام برش لوله به وجود می آید  مورد استفاده قرار می گیرد.

فروشگاه نظریان