کور کن مسی تایوانی

00 تومان
تماس بگیرید
کور کن مسی تایوانی
توضیحات
آچار کور کُن برای مسدود کردن مسیر عبوری مُبرد در سیستم های تهویه مطبوع، جهت هرگونه عملیات جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

فروشگاه نظریان